BETINGELSER & VILKÅR

 Dato for siste revisjon: Januar 2019

Velkommen til Kaihatzu/Untitled Collective AS 

Untitled Collective AS ("Company", "vi", "oss", "våre") gir sine tjenester (beskrevet nedenfor) til deg via nettstedet sitt på www.kaihatzu.no "Site") og gjennom mobile applikasjoner og relaterte tjenester (samlet, slike tjenester, inkludert nye funksjoner og applikasjoner, og Nettstedet, "Tjenesten (e)"), underlagt følgende Servicevilkår (som endret fra tid til annen, "Servicevilkårene") . Slike tjenester leveres gjennom handelsnavnet Kaihatzu. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å endre eller endre deler av disse vilkårene til enhver tid. Hvis vi gjør dette, vil vi legge inn endringene på denne siden og angi øverst på denne siden datoen disse vilkårene ble sist revidert. Vi vil også varsle deg, enten gjennom tjenestens brukergrensesnitt, i et e-postvarsel eller på andre rimelige måter. Eventuelle endringer trer i kraft ikke tidligere enn fjorten (14) dager etter at de er lagt ut, med unntak av at endringer som adresserer nye funksjoner til tjenestene, eller endringer av juridiske årsaker, vil treffes umiddelbart. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at slike endringer trer i kraft utgjør din aksept av de nye vilkårene.

I tillegg, når du bruker bestemte tjenester, vil du bli underlagt ytterligere vilkår som gjelder for slike tjenester som kan bli lagt ut på Tjenesten fra tid til annen, inkludert, uten begrensning, personvernpolitikken som ligger på kaihatzu.no/privacy-policy. Alle slike vilkår er herved innlemmet ved henvisning til disse vilkårene.


Tilgang og bruk av tjenesten

Tjenester Beskrivelse:

Tjenesten er laget for å gi online kurs.

Tilgang til kursene:

Internett-tilgang til det valgte kurset er umiddelbar etter at betalingen din er gjennomført og akseptert.

Bruk Beskrivelse:

Kaihatzu, og alt innhold som vises gjennom vår tjeneste, er kun til personlig og ikke-kommersiell bruk. Med dit Kaihatzu-kjøp gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusivt, ikke-overførbar lisens for å få tilgang til Kaihatzu innhold, og se kurset ditt gjennom tjenesten på bare streaming-basis for det formålet. Med unntak av det forutgående begrensede lisensen overføres ingen rett, tittel eller interesse til deg. Du godtar ikke å bruke tjenesten for offentlige forestillinger.

Dine registreringsforpliktelser:

Det kan hende du må registrere deg hos Kaihatzu for å få tilgang til og bruke visse funksjoner i Tjenesten. Hvis du velger å registrere deg for Tjenesten, samtykker du i å gi og opprettholde sanne, nøyaktige, nåværende og fullstendige opplysninger om deg selv som du blir bedt om av Tjenestens registreringsskjema. Registreringsdata og annen informasjon om deg er underlagt vår personvernpolicy. Hvis du er under 13 år, er du ikke autorisert til å bruke Tjenesten, med eller uten registrering. I tillegg, hvis du er under 18 år, kan du bruke Tjenesten, med eller uten registrering, bare med godkjenning av foreldre eller verge.

Medlemskonto, passord og sikkerhet:

Du kan aldri bruke en andens konto, og du kan ikke oppgi en annen person med brukernavn og passord for å få tilgang til kontoen din. Du er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under ditt passord eller konto. Du godtar og:

 1. umiddelbart underrette Kaihatzu om uautorisert bruk av passordet eller kontoen din eller andre brudd på sikkerheten, og

 2. Kontroller at du avslutter kontoen din ved slutten av hver økt når du åpner Tjenesten. Kaihatzu er ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av manglende overholdelse av denne delen.

Endringer i tjenesten:

Kaihatzu forbeholder seg retten til å endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller deler av den) med eller uten varsel. Du godtar at Kaihatzu ikke vil være ansvarlig overfor deg eller tredjepart for eventuelle endringer, suspensjoner eller avbrudd av Tjenesten. Vi har ingen forpliktelse til å beholde noen av Din konto eller Innleverte Innhold for noen tid enn det som måtte være nødvendig av gjeldende lov. 

Generelle praksiser angående bruk og lagring:

Du anerkjenner at Kaihatzu kan etablere generelle praksiser og begrensninger for bruk av Tjenesten, inkludert uten begrensning maksimal tidsperiode som data eller annet innhold vil bli beholdt av Tjenesten, og maksimal lagringsplass som vil bli tildelt på Kaihatzu servere på dine vegne. Du godtar at Kaihatzu har intet ansvar eller ansvar for sletting eller manglende lagring av data eller annet innhold som vedlikeholdes eller lastes opp av Tjenesten. Du anerkjenner at Kaihatzu forbeholder seg retten til å si opp kontoer som er inaktive i lengre tid. Du anerkjenner videre at Kaihatzu forbeholder seg retten til å endre disse generelle rutiner og begrensninger når som helst, etter eget skjønn, med eller uten varsel.

Mobiltjenester:

Tjenesten inneholder visse tjenester som er tilgjengelige via en mobilenhet, inkludert

a)     evnen til å laste opp innhold til tjenesten via en mobil enhet,

b)    muligheten til å bla gjennom tjenesten og nettstedet fra en mobil enhet og

c)     muligheten til å få tilgang til bestemte funksjoner gjennom en applikasjon som er lastet ned og installert på en mobil enhet (samlet, "mobile tjenester").

I den utstrekning du får tilgang til Tjenesten via en mobil enhet, kan din trådløse tjenesteleverandørs standardavgifter, datahastigheter og andre avgifter gjelde. I tillegg kan nedlasting, installasjon eller bruk av visse mobile tjenester være forbudt eller begrenset av operatøren din, og ikke alle mobile tjenester kan fungere sammen med alle operatører eller enheter. Ved å bruke Mobiltjenestene, godtar du at vi kan kommunisere med deg om Kaihatzu og andre enheter via SMS, MMS, tekstmelding eller andre elektroniske midler til mobilenheten din, og at visse opplysninger om bruken av mobiltjenestene kan kommuniseres til oss. Hvis du endrer eller deaktiverer mobilnummeret ditt, godtar du øyeblikkelig å oppdatere Kaihatzu-kontoinformasjon for å sikre at meldingene dine ikke sendes til personen som kjøper ditt gamle nummer.

Nedkjølingsperiode:

Etter oppkjøpet av Tjenestene, og før du har lastet ned eller streamet nettkurset, vil du ha en 14-dagers periode hvor du kan be om tilbakebetaling, hvorefter tilgangen til Tjenestene vil bli avsluttet. Du forstår og samtykker til at slik avkjølingsperiode vil opphøre umiddelbart når nedlastingen eller streaming av tjenestene begynner. Ingen tilbakebetaling er tilgjengelig for kunder innen 14 dager etter et kjøp. Refusjoner er ikke tilgjengelige for kontoer som har overtrådt vilkårene for bruk; brudd er bestemt etter Kaihatzu skjønn. Hvis Kaihatzu bestemmer at du misbruker vår tilbakebetalingspolicy, forbeholder vi oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte eller begrense all eller nåværende eller fremtidig bruk av Tjenesten uten å levere tilbakebetaling. For å be om tilbakebetaling eller å stille spørsmål om 14-dagers pengene tilbake-garanti, email: post@untive.com


bruksvilkår

Brukeroppførsel:

Du er eneansvarlig for all kode, video, bilder, informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, meldinger eller annet materiale ("innhold") som du laster opp, legger ut, publiserer eller viser laste opp ") eller e-post eller på annen måte bruke via tjenesten. Følgende er eksempler på hva slags innhold og / eller bruk som er ulovlig eller forbudt av Kaihatzu. Kaihatzu forbeholder seg retten til å undersøke og ta passende rettslige skritt mot alle som i Kaihatzu eget skjønn, bryter mot denne bestemmelsen, uten begrensning, fjerner det fornærmende innholdet fra Tjenesten, suspenderer eller avslutter kontoen til slike overtredere og rapporterer du til de rettshåndhevende myndighetene. Du godtar ikke å bruke Tjenesten til å pr e-post eller på annen måte laste opp innhold som:

 1. Krenker enhver parts immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter.

 2. du har ikke rett til å laste opp under noen lov eller i kontraktsforhold eller fidusiære forhold;

 3. inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til hvilken som helst dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;

 4. utgjør eller skaper en personvern- eller sikkerhetsrisiko for enhver person

 5. utgjør uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, kommersielle aktiviteter og / eller salg, "søppelpost", "spam", "kjedebrev", "pyramideordninger", "konkurranser", "konkurranser" eller en hvilken som helst annen form for oppfordring;

 6. er ulovlig, skadelig, truende, voldelig, trakasserende, overdreven voldelig, ærekrenkende, vulgær, uanstendig, pornografisk, injurisk, invadering av andres privatliv, hatefulle, etnisk eller på annen måte innvendig. eller

 7. som begrenser eller hemmer noen annen person fra å bruke eller nyte Tjenesten, eller som kan utsette Kaihatzu eller dets brukere til enhver skade eller ansvar av noe slag.

 8. forstyrrer Tjenesten eller serverne eller nettverkene som er koblet til Tjenesten, eller overholder eventuelle krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverk som er koblet til Tjenesten;

 9. bryter med gjeldende lokal, statslig, nasjonal eller internasjonal lov, eller noen lovbestemmelser

 10. etterligner enhver person eller enhet, forfalsker eller på annen måte miss representerer din tilknytning til en person eller enhet

 11. krever personlig informasjon fra alle under 18 år

 12. henter eller samler e-postadresser eller annen kontaktinformasjon av andre brukere fra Tjenesten ved elektronisk eller annen måte for å sende uønskede e-postmeldinger eller annen uønsket kommunikasjon;

 13. annonserer eller tilbud om å selge eller kjøpe varer eller tjenester for ethvert forretningsformål som ikke er spesifikt godkjent;

 14. fremmer kriminell aktivitet, virksomhet eller gir instruksjonsinformasjon om ulovlige aktiviteter

 15. oppnår eller forsøker å få tilgang til, eller på annen måte skaffe seg materiale eller informasjon på noen måte som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fremskaffet gjennom Tjenesten.

gebyrer:

I den utstrekning Tjenesten eller deler av denne blir gjort tilgjengelig for et gebyr, må du velge en betalingsplan og gi Kaihatzu informasjon om ditt kredittkort eller annet betalingsinstrument. Du representerer og garanterer til Kaihatzu at slik informasjon er sann og at du er autorisert til å bruke betalingsinstrumentet. Du vil øyeblikkelig oppdatere kontoinformasjonen din med eventuelle endringer (for eksempel en endring i faktureringsadressen eller kredittkortets utløpsdato) som kan oppstå. Du samtykker i å betale Kaihatzu det beløpet som er spesifisert i betalingsplanen i samsvar med vilkårene i denne planen og disse vilkårene for bruk. Du tillater herved Kaihatzu å fakturere betalingsinstrumentet på forhånd i henhold til vilkårene i gjeldende betalingsplan til du avslutter kontoen din, og du er dessuten enig i å betale eventuelle kostnader som påløper. Vi forbeholder oss retten til å endre Kaihatzu 'priser. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at prisendringen trer i kraft utgjør din avtale om å betale det endrede beløpet. Du skal være ansvarlig for alle skatter knyttet til andre tjenester enn norske skatter basert på Kaihatzu nettoinntekt. Denne delen "Avgifter" gjelder ikke for deg hvis du får tilgang til Tjenestene ved hjelp av gavekort.

Programvare Nedlastinger:

Programvare (definert nedenfor) tilgjengelig i forbindelse med Tjenesten og overføring av gjeldende data, hvis noen, lastet ned eller brukt på egen risiko. Ved å anerkjenne Internettets globale natur, samtykker du i å overholde alle lokale regler og lover angående din bruk av Tjenesten, blant annet når det gjelder online oppførsel og akseptabelt innhold.

Kommersielt bruk:

Med mindre annet er uttrykkelig autorisert her eller i Tjenesten, samtykker du i ikke å vise, distribuere, lisensiere, utføre, publisere, reprodusere, kopiere, opprette avledede verk fra, modifisere, selge, videreselge, utnytte, overføre eller laste opp for kommersielle formål, hvilken som helst del av Tjenesten, bruk av Tjenesten, eller tilgang til Tjenesten.


Immaterielle rettigheter 

Serviceinnhold, programvare og varemerker:

Du erkjenner og godtar at Tjenesten kan inneholde innhold eller funksjoner ("Tjenestevilkår") som er beskyttet av opphavsrett, patent, varemerke, handelshemmelighet eller andre proprietære rettigheter og lover. Med unntak av uttrykkelig autorisert av Kaihatzu, samtykker du i ikke å modifisere, kopiere, ramme, skrape, leie, låne, selge, distribuere eller opprette avledede verk basert på Tjenesten eller Serviceinnholdet, helt eller delvis, bortsett fra at det foregående ikke gjelder for ditt eget brukerinnhold (som definert nedenfor) som du lovlig laster opp til tjenesten. I forbindelse med din bruk av Tjenesten vil du ikke engasjere deg i eller bruke datautvinning, roboter, skraping eller lignende datainnsamling eller utvinningsmetoder. Hvis du er blokkert av Kaihatzu fra å få tilgang til Tjenesten (inkludert blokkering av din IP-adresse), godtar du ikke å gjennomføre noen tiltak for å omgå slike blokkeringer (for eksempel ved å maskere IP-adressen din eller ved hjelp av en proxy-IP-adresse). Eventuell bruk av Tjenesten eller Serviceinnholdet annet enn det som er spesifisert her, er strengt forbudt. Teknologien og programvaren som ligger til grunn for Tjenesten eller distribueres i forbindelse dermed, tilhører Kaihatzu, våre partnere ("Programvaren"). Du samtykker i ikke å kopiere, modifisere, opprette et avledet arbeid av, omvendt konstruere, omvendt samle eller på annen måte forsøke å oppdage noen kildekode, selge, tildele, underlicensiere eller på annen måte overføre noen rett i Programvaren. Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt Kaihatzu.

Kaihatzu navn og logoer er varemerker og servicemerker eies av Untitled Collective AS. Andre Untitled Collective AS, produkt- og servicenavn og -logoer som brukes og vises via Tjenesten, kan være varemerker eller servicemerker til deres respektive eiere som kan eller ikke kan godta eller være tilknyttet Kaihatzu. Ingenting i disse Servicevilkårene eller Tjenesten skal tolkes som å gi, implisitt, eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke noen av Untitled Collective varemerker som vises på Tjenesten, uten vår tidligere skriftlige tillatelse i hvert tilfelle. All goodwill generert fra bruken av Untitled Collective AS varemerker vil føre til vår eksklusive fordel.

Tredjeparts materiale:

Under ingen omstendigheter vil Kaihatzu på noen måte være ansvarlig for innhold eller materiale fra tredjeparter (inkludert brukere), inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller mangler i noe innhold, eller for tap eller skade på noen slags påløpt som følge av bruken av slikt innhold. Du anerkjenner at Kaihatzu ikke forhåndsviser innhold, men at Kaihatzu og dets designere har rett (men ikke forpliktelsen) etter eget skjønn å nekte eller fjerne innhold som er tilgjengelig via Tjenesten. Uten å begrense det ovennevnte, vil Kaihatzu og dets designere ha rett til å fjerne innhold som bryter disse vilkårene for bruk, eller anses av Kaihatzu, etter eget skjønn, for ellers uendelig. Du samtykker i at du må evaluere og bære alle risikoer knyttet til bruken av innhold, inkludert ethvert tillitsfullt innhold, nøyaktighet, fullstendighet eller brukbarhet.

Brukerinnhold overført gjennom tjenesten:

Med hensyn til innholdet eller annet materiale du laster opp gjennom Tjenesten eller deler med andre brukere eller mottakere (samlet "Brukerinnhold"), representerer og garanterer du at du eier alle rettigheter, tittel og interesse i og til slik brukerinnhold, inkludert, uten begrensning, alle opphavsrettigheter og rettigheter til publisitet deri. Ved å laste opp et brukerinnhold tildeles du og vil gi Kaihatzu, dets tilknyttede selskaper og partnere (inkludert men ikke begrenset til Kaihatzu instruktører, utøvere og andre tredjeparter som tilbyr instruksjonsinformasjon gjennom tjenestene, samlet "MOP Partners") en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, fullstendig betalt lisens for å bruke brukerinnholdet i alle medier, form, medium, teknologi eller distribusjonsmetoder som nå er kjent eller senere utviklet for å beskrive og fremme alle aspekter av Kaihatzu eller MOP Partners 'operasjoner (inkludert uten begrensning alle Kaihatzu kurs og materialene tilknyttet det - enten reklame eller på annen måte). For klarhetens skyld gir denne lisensen ikke Kaihatzu rett til kommersielt å utnytte brukerinnholdet ditt uten ditt samtykke.

Du erkjenner og aksepterer at eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemelding eller annen informasjon som er relevant for Tjenesten ("Innleveringer"), som er levert av deg til Kaihatzu, dets tilknyttede selskaper eller partnere, er ikke-konfidensielle og Kaihatzu, dets tilknyttede selskaper og partnere vil ha rett til ubegrenset bruk og formidling av disse innleveringene til ethvert formål, kommersielt eller på annen måte, uten bekreftelse eller kompensasjon til deg.

Du anerkjenner og godtar at Kaihatzu kan bevare innhold og kan også avsløre innhold hvis det er nødvendig å gjøre det ved lov eller i god tro om at slik bevaring eller avsløring er rimelig nødvendig for å:

 • overholde juridisk prosess, gjeldende lover eller regjeringskrav

 • håndheve disse vilkårene for bruk

 • svare på krav om at innholdet bryter tredjemanners rettigheter eller

 • beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for Kaihatzu, dets brukere og publikum.

 • Du forstår at den tekniske behandlingen og overføringen av Tjenesten, inkludert innholdet ditt, kan innebære

 • overføringer over ulike nettverk; og

 • endringer for å tilpasse seg tekniske krav til tilkobling av nettverk eller enheter.

Opphavsrettsklager:

Kaihatzu respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber våre brukere å gjøre det samme. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, eller at dine immaterielle rettigheter er blitt overtrådt, bør du varsle Kaihatzu om brudd på kravet ditt i samsvar med prosedyren som er beskrevet nedenfor.

Du kan også kontakte oss via e-post på: post@untive.com

For å være effektiv må meldingen være skriftlig og inneholde følgende opplysninger: En elektronisk eller fysisk signatur av den personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller annen intellektuell eiendomsinteresse; en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet eller annen immateriell rettighet som du hevder er blitt krenket En beskrivelse av hvor materialet du påstår er brudd på, er plassert på Tjenesten, med nok detalj som vi kan finne den på Tjenesten; Din adresse, telefonnummer og e-postadresse; en erklæring fra deg om at du har god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsretten eller eieren av immaterielle rettigheter, dets agent eller loven en uttalelse fra deg, laget under straff av mened at ovennevnte opplysninger i din melding er nøyaktige, og at du er opphavsretten eller eieren av immaterielle rettigheter eller autorisert til å handle på vegne av opphavsretten eller den intellektuelle eiendomshaveren.

Innsigelse:

Hvis du mener at brukerinnholdet ditt ble fjernet (eller til hvilken tilgang deaktivert) ikke er i strid med, eller at du har autorisasjon fra opphavsrettsinnehaveren, eieren av opphavsrettens eier eller i henhold til loven, laster opp og bruker innholdet i brukerinnholdet ditt, kan du sende en skriftlig mot varsel som inneholder følgende informasjon til opphavsrettsagenten: din fysiske eller elektroniske signatur; identifikasjon av innholdet som er fjernet eller til hvilken tilgang som er blitt deaktivert og plasseringen der innholdet dukket opp før det ble fjernet eller deaktivert en erklæring om at du har god tro på at innholdet ble fjernet eller deaktivert som følge av feil eller feilidentifisering av innholdet; og ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, en erklæring om at du samtykker i de norske domstolers jurisdiksjon og en erklæring om at du vil godta service av prosessen fra den personen som har gitt melding om den påståtte overtredelsen.

Hvis en mot varsel mottas av opphavsrettsagenten, sender Kaihatzu en kopi av mot varsel til den opprinnelige klagende parten og informerer personen om at den må erstatte det fjernede innholdet eller deaktivere det på 10 virkedager. Med mindre eieren av opphavsretten sender inn en handling som søker en rettskjennelse mot innholdsleverandøren, medlemmet eller brukeren, kan det fjernede innholdet bli erstattet, eller tilgang til det gjenopprettet, i løpet av 10 til 14 virkedager eller mer etter mottak av varselet, ved vårt eget skjønn.

Gjenta overtredelsespolicy:

I samsvar med gjeldende lov har Kaihatzu vedtatt en policy om å avslutte, under passende omstendigheter og på Kaihatzu, eget skjønn, brukere som anses å være gjentatte overtredere. Kaihatzu kan også etter eget skjønn begrense tilgangen til Tjenesten og / eller avslutte medlemskapet til brukere som krenker andres immaterielle rettigheter, uansett om det er gjentatt brudd.

Refusjon og avbestillingsregler:

Skulle du være misfornøyd med tjenesten innen de første 30 dagene etter kjøpet, vil Untitled Collective AS refundere hele beløpet av ditt kjøp og deretter avslutte din tilgang. Refusjoner er ikke tilgjengelige for kunder 30 dager etter et kjøp. Refusjoner er ikke tilgjengelige for kontoer som har overtrådt vilkårene for bruk; Brudd er bestemt av Kaihatzu eget skjønn. Hvis Untitled Collective AS bestemmer at du misbruker tilbakebetalingspolitikken, forbeholder vi oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte eller begrense all eller nåværende eller fremtidig bruk av Tjenesten uten å levere tilbakebetaling. For å be om tilbakebetaling eller å stille spørsmål om 14-dagers pengene tilbake-garanti, email post@untive.com . Refusjoner vil bli gjort innen 14 virkedager

Tredjeparts nettsteder

Tjenesten kan gi, eller tredjeparter kan gi, koblinger eller annen tilgang til andre nettsteder og ressurser på Internett. Kaihatzu har ingen kontroll over slike nettsteder og ressurser, og Kaihatzu er ikke ansvarlig for og støtter ikke slike nettsteder og ressurser. Du anerkjenner og aksepterer videre at Kaihatzu ikke direkte eller indirekte vil være ansvarlig eller ansvarlig for eventuelle skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, hendelser, varer eller tjenester som er tilgjengelige på eller gjennom et hvilket som helst nettsted eller ressurs. Eventuelle avtaler du har med tredjeparter som ble funnet mens du brukte Tjenesten, er mellom deg og tredjepart, og du er enig i at Kaihatzu ikke er ansvarlig for eventuelle tap eller krav som du måtte ha mot en slik tredjepart.

Sosiale nettverkstjenester

Du kan aktivere eller logge på Tjenesten via ulike tredjepartstjenester på Internett, for eksempel sosiale medier og sosiale nettverkstjenester som Facebook eller Twitter ("Social Networking Services"). Ved å logge inn eller integrere disse sosiale nettverkstjenestene direkte i tjenesten, gjør vi dine onlineopplevelser rikere og mer personlig. For å dra nytte av denne funksjonen og evnen, kan vi be deg om å godkjenne, registrere deg eller logge inn på sosiale nettverkstjenester på nettstedene til de respektive leverandørene. Som en del av slik integrering vil de sosiale nettverkstjenestene gi oss tilgang til visse opplysninger du har gitt til slike sosiale nettverkstjenester, og vi vil bruke, lagre og avsløre slik informasjon i samsvar med vår personvernpolicy. For mer informasjon om implikasjonene ved å aktivere disse sosiale nettverkstjenestene og Kaihatzu, lagring og avsløring av informasjon relatert til deg og din bruk av slike tjenester innen Kaihatzu (inkl. Venne listene dine og lignende), se vår personvernpolicy på www.kaihatzu.no

Vær imidlertid oppmerksom på at måten Social Networking Services bruker, lagrer og avslører informasjonen din utelukkende er regulert av tredjeparts retningslinjer, og Kaihatzu skal ikke ha noe ansvar eller ansvar for personvernspraksis eller andre handlinger fra noen tredjepart side eller tjeneste som kan være aktivert i tjenesten.

I tillegg er Kaihatzu ikke ansvarlig for nøyaktigheten, tilgjengeligheten eller påliteligheten av informasjon, innhold, varer, data, meninger, råd eller uttalelser som er gjort tilgjengelig i forbindelse med sosiale nettverkstjenester. Som sådan er Kaihatzu ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slike sosiale nettverkstjenester. Kaihatzu gjør at disse funksjonene bare er enkle, og integrasjonen eller inkluderingen av slike funksjoner innebærer ikke en påtegning eller anbefaling.

Skadesløshet og utgivelse

Du samtykker i å frigjøre, frigi og holde Kaihatzu og dets tilknyttede selskaper og deres ledere, ansatte, styremedlemmer og agenter harmløse fra alle tap, skader, utgifter, inkludert rimelige advokatavgifter, rettigheter, krav, handlinger av noe slag og skade (inkludert død) som skyldes eller relaterer seg til bruken av Tjenesten, hvilket som helst brukerinnhold, din tilkobling til Tjenesten, ditt eventuelle råd eller instruksjoner gitt hvor som helst på Kaihatzu-området eller i noen av Kaihatzu kurs eller i brukerinnhold, brudd på disse vilkårene for bruk eller brudd på eventuelle rettigheter til en annen.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

DIN BRUK AV TJENESTEN ER PÅ DIN ENKEL RISIKO. TJENESTEN LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS. Kaihatzu EXPRESSIVE DISCLAIMS ALLE GARANTIER AV NOEN SLIKE, UANSETT, UNDERFORSTÅET ELLER STATUTORISKT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DEN IMPLISJTE GARANTIEN OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-OVERTRYKKELSE.

Kaihatzu GIR INGEN GARANTI SOM

 • Tjenesten vil oppfylle dine krav,

 • TJENESTEN VIL VÆRE UNINTERBRUKT, TIDLIG, SIKKER ELLER FEILFRITT,

 • RESULTATET SOM SKAL FÅR VED BRUK AV TJENESTEN, VIL VÆRE NØYAKTIG ELLER BETYDELIG, ELLER

 •  KVALITETEN AV PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANDRE MATERIALE KJØPET ELLER SKAFFET AV DEN GENNEM TJENESTEN, VIL MÅLE TILFØLGE DIN FORVENTNINGER.

Ansvarsbegrensning

DU FORSTÅER OG GODTAR AT Kaihatzu IKKE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGENDE, SKADELIGE SKADER ELLER SKADER FOR TAP AV RESULTAT INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL SKADER FOR TAP AV GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE UTSLIPP TAP (SELV OM Kaihatzu har blitt informert om muligheten for slike skader), enten det er basert på kontrakt, tort, uaktsomhet, strengt ansvar eller annet, som følger av:

 • BRUK ELLER UTSIKTIGHET TIL BRUK AV TJENESTEN;

 • KOSTNADEN FOR ANSVARSFRASKRIVELSE AV PRODUKTER OG TJENESTER SOM FØLGER AV NOGEN GODER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER KJØPET ELLER OPPBEVIST ELLER MELDINGER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER INNGJORT INN ELLER FRA TJENESTEN;

 • Uautorisert adgang til eller endring av dine overføringer eller data;

 • ERKLÆRINGER ELLER GJENNOMFØRING AV EN ANNEN TREDJEPART OM TJENESTEN; ELLER

 • NOEN ANDRE SAK I FORBINDELSE MED TJENESTEN. INGEN EVENTUELLE ER MESTER FOR MASKINENS TOTALT ANSVAR FOR ALLE SKADER, UTTRYKK ELLER ÅRSAG AV ÅRSREGNSLØVE, OVER DET BELØP DU HAR BETALT Kaihatzu i løpet av de siste seks (6) månedene, eller, hvis det er større, en tusen kroner (1000 kroner).

Enkelte juridiske forhold tillater ikke eksklusjon av visse garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige eller påfølgende skader. Følgelig kan noen av de ovennevnte begrensninger som er angitt ovenfor, ikke gjelde for deg. HVIS DU ER UNDERFORSTÅTET MED ENHVER DEL AV TJENESTEN ELLER MED VILKÅR, ER DIN ENKEL OG EKSKLUSIV REMEDIEL Å AVSLUTE BRUK AV TJENESTEN.

Megling

På Kaihatzu er ditt valg, alle tvister, krav eller kontroverser som oppstår som følge av eller knyttet til vilkårene for bruk eller tjenesten som ikke er løst etter gjensidig avtale, kan løses ved bindende voldgift. Med mindre annet er avtalt av partene, vil voldgift bli avholdt i Oslo, Norge før en enkelt voldgiftsdommer, som er avtalt av partene, og vil bli gjennomført i samsvar med reglene og forskrifter under loven Voldgiftsloven § 11, med mindre spesifikt m ugyldig i vilkårene for bruk (hvilke regler skal anses å være innlemmet ved henvisning til denne paragrafen). Rettergangen må påbegynnes innen 45 dager etter det tidspunkt en skriftlig anmodning om voldgift er innlevert av en av partene. Voldgiftsmannen har ikke mulighet til å tildele skader som overstiger begrensningen på faktiske kompenserende, direkte skader som er angitt i vilkårene for bruk og kan ikke formere faktiske skader eller tildele straffende skader eller andre skader som er spesifikt utelukket under vilkårene for Service, og hver part fritar her ugjenkallelig ethvert krav til slike skader. Partene kan, etter eget skjønn, vurdere kostnader og utgifter (inkludert de rimelige juridiske honorar og utgifter til den rådende delen) mot noen part i en prosedyre. Enhver part som nekter å overholde en voldgiftsdommers ordre, er ansvarlig for kostnader og utgifter, herunder advokatavgift, pådratt av den andre parten når han håndterer prisen. Til tross for det foregående, kan en part i tilfelle midlertidig eller foreløpig forbudsmessig avhjelp gå til retten uten forutgående voldgift for å unngå umiddelbar og uopprettelig skade. Bestemmelsene i denne voldgiftsseksjonen vil kunne håndheves i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon.

Uansett bestemmelsene i innledningen ovenfor, dersom Kaihatzu endrer denne "voldgift" -delen etter datoen du først aksepterte disse vilkårene for bruk (eller akseptert senere endringer i disse vilkårene), kan du avvise en slik endring ved å sende oss skriftlig varsel innen 30 dager fra datoen for slik endring ble effektive, som angitt i Dato for siste rettelse-datoen over eller i datoen for Kaihatzu e-post til deg å varsle deg om en slik endring. Ved å avvise enhver endring, godtar du at du vil avgjøre enhver tvist mellom deg og Kaihatzu i samsvar med bestemmelsene i denne seksjonen fra datoen du først godkjente disse vilkårene for bruk (eller aksepterte senere endringer i disse vilkårene for bruk ).

Avslutning

Du samtykker i at Kaihatzu etter eget skjønn kan suspendere eller avslutte kontoen din (eller deler av den) eller bruk av Tjenesten, og fjerne og kaste bort noe innhold i Tjenesten, av hvilken som helst grunn, inkludert, uten begrensning, mangel bruk eller hvis Kaihatzu mener at du har brutt eller handlet inkonsekvent med ånden i disse brukerbetingelsene. Enhver mistanke om svindel, misbruk eller ulovlig aktivitet som kan være grunnlag for oppsigelse av din bruk av Tjeneste, kan henvises til relevante rettshåndhevende myndigheter. Kaihatzu kan også etter eget skjønn og til enhver tid avslutte å levere Tjenesten, eller deler av den, med eller uten varsel. Du samtykker i at eventuell oppsigelse av din tilgang til Tjenesten i henhold til noen av bestemmelsene i disse vilkårene, kan utføres uten forutgående varsel, og bekrefter og godtar at Kaihatzu umiddelbart kan deaktivere eller slette din konto og all relatert informasjon og filer i kontoen din og / eller videre tilgang til slike filer eller tjenesten. Videre er du enig i at Kaihatzu ikke vil være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for enhver opphør av din tilgang til Tjenesten.

Bruker tvister

Du samtykker i at du alene er ansvarlig for samhandlingen din med noen annen bruker i forbindelse med Tjenesten, og Kaihatzu har ingen ansvar med respekt herfra. Kaihatzu forbeholder seg retten, men har ingen forpliktelse til å bli involvert på noen måte i tvister mellom deg og enhver annen bruker av Tjenesten.

Generell

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Kaihatzu og styrer din bruk av Tjenesten, og erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom deg og Kaihatzu i forhold til Tjenesten. Du kan også bli underlagt ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker affiliate eller tredjepartstjenester, tredjepartsinnhold eller tredjeparts programvare. Disse vilkårene vil bli underlagt lovene i Norge. Med hensyn til eventuelle tvister eller krav som ikke er gjenstand for voldgift, som angitt ovenfor, er du og Kaihatzu enige om å underkaste seg den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge. Feil av Kaihatzu for å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse i disse vilkårene, utgjør ikke et frafall av slik rett eller bestemmelse. Dersom noen bestemmelse i disse vilkårene er funnet av en domstol med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig, er partene likevel enige om at retten bør forsøke å iverksette partenes hensikter som gjenspeiles i bestemmelsen og de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene av tjenesten forblir i full kraft og effekt. Du samtykker i at uansett enhver lov eller lov til det motsatte, ethvert krav eller grunn til handling som oppstår som følge av eller brudd på Tjenesten eller disse vilkårene må innleveres innen ett (1) år etter at et slikt krav eller en handling har oppstått eller for alltid blitt sperret. Kaihatzu vil ikke være ansvarlig eller ansvarlig for manglende utførelse eller forsinkelse i ytelsen av noen av sine forpliktelser som skyldes hendelser utenfor sin rimelige kontroll ("Force Majeure Event"). En Force Majeure Event inkluderer enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, unnlatelse eller ulykke utover Selskapets fornuftige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, restriksjoner i lov, forskrifter, ordre eller andre regjeringskrav, arbeidstvister, Guds handlinger, tredjepart mekanisk eller annet utstyrssammenheng, terrorangrep, brann, eksplosjoner, fiberoptisk kabel kutt, avbrudd eller fiasko i telekommunikasjon eller digitale overføringsledd, Internett-feil eller forsinkelser, stormer eller andre lignende hendelser. En trykt versjon av denne avtalen og enhver melding gitt i elektronisk form vil bli tillatt i rettslige eller administrative saksbehandlinger basert på eller knyttet til denne avtalen i samme grad og underlagt de samme vilkår som andre forretningsdokumenter og -registre som opprinnelig ble generert og opprettholdt i trykt form. Du kan ikke tildele disse vilkårene for bruk uten skriftlig samtykke fra Kaihatzu, men Kaihatzu kan tildele eller overføre disse vilkårene helt eller delvis uten begrensninger. Seksjonstitlene i disse brukerbetingelsene er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt. Meldinger til deg kan gjøres via e-post eller vanlig post. Tjenesten kan også gi beskjed til deg om endringer i disse vilkårene eller andre forhold ved å vise merknader eller lenker til meldinger generelt på tjenesten.